ИТХ-ын үйл ажиллагаа
СУМЫН ИТХ-ЫН 13-Р ХУРАЛДААН
СУМЫН ИТХ-ЫН 13 ДУГААР ХУРАЛДААН 2015.12.07-НД ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 100 ХУВИЙН ИРЦТЭЙ ХУРАЛДАЖ ХУРАЛДААНААР СУМЫН ИТХ, ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СУМЫН 2015 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ, СУМЫН 2016 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, СУМЫН 2016 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГЫГ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЖ ТОГТООЛ ГАРГАЛАА.
ИТХ-ын 12 дугаар хуралдаан
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НИЙ ӨДРИЙН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 12 ДУГААР ХУРАЛДААНААР СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ТУХАЙ \2011-2021 ОН\, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ, 2016 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН 2015 ОНЫ ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ ЗЭРЭГ АСУУДЛУУДЫГ АВЧ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА.