Фото мэдээ
ИТХ-ЫН 2 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО
СУМЫН ИТХ-ЫН 2 ДУГААР ХУРАЛДААН 2016.12.19-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДАЖ ХУРАЛДААНЫ ИРЦ 100 ХУВЬТАЙ БОЛЛОО. СУМЫН ИТХ-ЫН 2016-2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН 2017 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН 2017 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ, СУМЫН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ, БОГ МАЛЫН ХЭЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗЭРЭГ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА.
АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ӨДӨР
2016.12.05-НД СУМЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМД АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ӨДРӨӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, 9 ЖИЛИЙН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, СОЁЛ МЭДЭЭЛЭЛИЙН ТӨВ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ЗЭРЭГ ГАЗРУУД ХАМТРАН АРХИВ АЛБАН ХЭРГИЙН ХАМААРАЛТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРГАЖ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛЖ АЖИЛЛАЛАА. МӨН АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУД ӨӨРСДӨӨ МӨНГӨН ШАГНАЛЫГ ХАРИУЦАН ИРГЭДИЙН ДУНД "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ТУС ТЭМЦЭЭНИЙ ЯЛАГЧААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ Ж.ЧИМЭДДОРЖ ШАЛГАРСАН БАЙНА.
ШАТРЫН ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true"..